Myöntämisperusteet

Vapaudenristin kunniamerkki rauhanajan ansioista

Rauhanaikana Vapaudenristin kunniamerkki voidaan antaa henkilöille, jotka ovat toimineet ansiokkaasti puolustusvoimien, maanpuolustuksen ja erityisesti vapaaehtoisen maanpuolustuksen sekä Suomen turvallisuusaseman hyväksi.

Edellä esitetyistä ansioista annetaan seuraavia vapaudenristin kunniamerkkejä:

 •  Vapaudenristin suurristi, keltaisessa punaraitaisessa nauhassa,
 • 1. - 4. luokan vapaudenristi, keltaisessa punaraitaisessa nauhassa.
 • 1. ja 2. luokan vapaudenmitali sekä 1. ja 2. luokan vapaudenristin ansiomitali

Kunniamerkkiesityksen voi tehdä viranomainen, järjestö tai yksityinen kansalainen tämän asiakirjan ohjeistuksen mukaan.

Vapaudenristin kunniamerkkiä voidaan esittää aikaisintaan seitsemän vuoden kuluttua edellisen kotimaisen kunniamerkin saamisesta eikä henkilölle saa esittää samanaikaisesti muiden ritarikuntien kunniamerkkiä. Poikkeaminen seitsemän vuoden aikarajasta voi tulla kyseeseen, mikäli erityiset syyt sitä vaativat.

Kunniamerkkiesitykset laaditaan ensisijaisesti Vapaudenristin ritarikunnan kunniamerkkiehdotuslomakkeelle. Jos esityksiä on useampia, tulee ne asettaa puoltojärjestykseen.

Tarkoin perustellussa esityksessä on oltava seuraavat tiedot:

 • täydellinen nimi, puhuttelunimi alleviivattuna
 • syntymäaika
 • äidinkieli
 • osoite
 • kotipaikka
 • virka, toimi tai ammatti
 • kunniakirjaan tuleva virka tai arvo
 • arvonimet
 • aikaisemmin saadut suomalaiset kunniamerkit.

Kunniamerkkiesitykset lähetetään Vapaudenristin ritarikunnan hallitukselle osoitettuna Pääesikunnan henkilöstöosastoon 4. kesäkuuta varten 1.3. mennessä ja 6. joulukuuta varten 1.9. mennessä.

Vapaudenristin kunniamerkki kansainvälisen kriisinhallinnan ansioista

Kansainvälisissä tehtävissä kriisialueilla toimivalle suomalaiselle voidaan antaa Vapaudenristin kunniamerkki vaikeissa olosuhteissa osoitetusta urheudesta tai päättäväisestä toiminnasta, jolla on ollut suuri merkitys kansainvälisen kriisinhallintaoperaation tai -tehtävän suorituksen, paikallisen väestön turvallisuuden, hätää kärsivien auttamisen taikka yleisen tilanteen hallinnan kannalta.

Edellä esitetyistä ansioista annetaan lähinnä seuraavia kunniamerkkejä:

 • 1. - 4. luokan vapaudenristi keltaisessa punaraitaisessa nauhassa ja kunnostautumisesta taistelutilanteessa keltaisessa punaraitaisessa ruusukenauhassa sekä
 • 1. - 2. luokan vapaudenmitali.