Rauhan aikana annettavien vapaudenristien nauhan väri on keltainenSotilaille vapaudenristit annetaan aina miekkojen kera. 

Vapaudenristin suurristit
Vapaudenristin suurristi miekkojen kera rauhanajan ansioista. <a href="images/kunniamerkit/sr/print/vr_sr_mk_ra_vaaka_pr.jpg">Lataa tästä</a>Vapaudenristin suurristi miekkojen kera rauhanajan ansioista.
Lataa tästä tai kuvasta!
 Vapaudenristin suurristi kansalaisansioista. Lataa tästä Vapaudenristin suurristi kansalaisansioista.
Lataa tästä tai kuvasta!

1. luokan Vapaudenristit
1. luokan Vapaudenristi miekkoineen rauhanajan ansioista. Lataa tästä! 1. luokan Vapaudenristi miekkoineen rauhanajan ansioista.
Lataa tästä tai kuvasta!
 1. luokan Vapaudenristi rauhanajan ansioista. Lataa tästä!  1. luokan Vapaudenristi rauhanajan ansioista.
Lataa tästä tai kuvasta!

2. luokan Vapaudenristit
2. luokan Vapaudenristi miekkoineen rauhanajan ansioista. Lataa tästä2. luokan Vapaudenristi miekkoineen rauhanajan ansioista.
Lataa tästä tai kuvasta
 2. luokan Vapaudenristi kansalaisansioista. Lataa tästä!2. luokan Vapaudenristi kansalaisansioista.
Lataa tästä tai kuvasta!

3. luokan Vapaudenristit
3. luokan Vapaudenristi miekkoineen rauhanajan ansioista. 3. luokan Vapaudenristi miekkoineen rauhanajan ansioista.
Lataa tästä tai kuvasta!
3. luokan Vapaudenristi kansalaisansioista. 3. luokan Vapaudenristi kansalaisansioista.
Lataa tästä tai kuvasta!

4. luokan Vapaudenristit
4. luokan Vapaudenristi miekkoineen rauhanajan ansioista4. luokan Vapaudenristi miekkoineen rauhanajan ansioista.
Lataa tästä tai kuvasta!
 4. luokan Vapaudenristi kansalaisansioista4. luokan Vapaudenristi kansalaisansioista.
Lataa tästä tai kuvasta!


Sodan aikana annettavien vapaudenristien nauhan väri on punainen
Sotilaille vapaudenristit annetaan aina miekkojen kera.


Vapaudenristin suurristit
Vapaudenristin suurristi miekkojen keraVapaudenristin suurristi miekkojen kera.
Lataa tästä tai kuvasta! 
 

1. luokan Vapaudenristit
1. luokan Vapaudenristi miekkoineen ja tammenlehvineen  1. luokan Vapaudenristi miekkoineen ja tammenlehvineen.
Lataa tästä tai kuvasta!
 1. luokan Vapaudenristi miekkoineen1. luokan Vapaudenristi miekkoineen.
Lataa tästätai kuvasta!

2. luokan Vapaudenristit
2. luokan Vapaudenristi miekkoineen ja tammenlehvineen2. luokan Vapaudenristi miekkoineen ja tammenlehvineen.
Lataa tästä tai kuvasta!
 2 luokan Vapaudenristi miekkoineen2 luokan Vapaudenristi miekkoineen.
Lataa tästä tai kuvasta!

3. luokan Vapaudenristit
3. luokan Vapaudenristi miekkoineen ja tammenlehvineen  3. luokan Vapaudenristi miekkoineen ja tammenlehvineen.
Lataa tästä tai kuvasta!
3. luokan Vapaudenristi miekkoineen3. luokan Vapaudenristi miekkoinee.
Lataa tästä tai kuvasta!
3. luokan Vapaudenristi punaisine risteineen3. luokan Vapaudenristi punaisine risteineen.
Lataa tästä tai kuvasta!

4. luokan Vapaudenristit
4. luokan Vapaudenristi miekkoineen ja tammenlehvineen4. luokan Vapaudenristi miekkoineen rauhanajan ansioista.
Lataa tästä tai kuvasta!
 4. luokan Vapaudenristi miekkoineen4. luokan Vapaudenristi kansalaisansioista.
Lataa tästä tai kuvasta!
4. luokan Vapaudenristi punaisine risteineen4. luokan Vapaudenristi punaisine risteineen.
Lataa tästä tai kuvasta!

Mannerheim-ristit
Vapaudenristin 1.lk Mannerheim-ristiVapaudenristin 1.lk Mannerheim-risti.
Lataa tästä tai kuvasta!
Vapaudenristin 2.lk Mannerheim-risti.Vapaudenristin 2.lk Mannerheim-risti solkineen.
Lataa tästä tai kuvasta!
Vapaudenristin 2.lk Mannerheim-risti.Vapaudenristin 2.lk Mannerheim-risti.
Lataa tästä tai kuvasta!

1.lk Vapaudenmitalit
1.lk Vapaudenmitali1.lk Vapaudenmitali
Lataa tästä tai kuvasta!
1.lk Vapaudenmitali punaisine risteineen.1.lk Vapaudenmitali
punaisine risteineen.
Lataa tästä tai kuvasta!

2.lk Vapaudenmitalit
2.lk Vapaudenmitali. 2.lk Vapaudenmitali.
Lataa tästä tai kuvasta!
2.lk Vapaudenmitali punaisine risteineen  2.lk Vapaudenmitali
punaisine risteineen.
Lataa tästä tai kuvasta!

Vapaudenristin ansiomitalit
Vapaudenristi 1. luokan ansiomitali.Vapaudenristi 1. luokan ansiomitali.
Lataa tästä tai kuvasta!
Vapaudenristi 2. luokan ansiomitali.Vapaudenristi 2. luokan ansiomitali.
Lataa tästä tai kuvasta!

Erikoiskunniamerkit
Vapaudenristin kultainen ansiomitali - VR kult.AmVapaudenristin kultainen ansiomitali.
Lataa tästä tai kuvasta!
Vapaudenmitalin 1. luokka ruusukenauhassa - VM 1 rnkVapaudenmitalin 1. luokka ruusukenauhassa.
Lataa tästä tai kuvasta!
Vapaudenristin sururisti.Vapaudenristin sururisti.
Lataa tästä tai kuvasta!
Vapaudenristin surumitali.Vapaudenristin surumitali.
Lataa tästä tai kuvasta!

 

Asetuksella on lisäksi perustettu seuraavat kunniamerkit ja muistomitalit:
Kunniamerkki   Päiväys   Säädös
Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansioristit ja ansiomitalit   16.5.2003   366/2003
Suomen Olympialainen 1. ja 2. luokan ansioristi ja ansiomitali   21.7.1951   430/1951
kumottu
Suomen Punaisen Ristin ansioristi ja ansiomitalit   4.11.2011   1120/2011
Hengenpelastusmitali   16.6.1978   487/1978
Vapaussodan muistomitali   10.8.1918
senaatin päätös 
  170/1918
Vuosien 1939 - 1940 sodan muistomitali   2.8.1940   418/1940
Vuosien 1941 - 1945 sodan muistomitali   24.5.1957   215/1957
Miinanraivausmitali   17.9.1993   823/1993
Mitali inhimillisestä auliudesta   1.6.1945   489/1945
Sotainvalidien ansioristi   18.4.1958   185/1958
Poliisin ansioristi   15.12.2000   1129/2000
Valtion virka-ansiomerkki   24.3.1961   166/1961
Rajavartiolaitoksen ansioristi ja -mitali   31.10.1968   610/1968
Palotorjunnan ansiomerkki   19.6.1942   478/1942
Väestönsuojelun 1 ja 2 luokan ansiomitali   25.10.1940   584/1940
Vankeinhoidon ansioristi   20.6.1957   239/1957
Tullilaitoksen ansioristi soljen kera   27.2.2004   164/2004
Sotilasansiomitali   25.11.1977   837/1977
Suomen Reserviupseeriliiton kultainen ansiomitali   24.4.1981   283/1981
Kilta-ansiomitali   6.11.1981   731/1981
Tullilaitoksen ansioristi   27.2.2004   164/2004
Reserviläisliitto - Reservin Aliupseerien Liiton ansioristi   17.9.1982   665/1982
Päällystöliiton ansiomitali   8.2.1991   257/1991
Insinööriupseeriliiton ansiomitali   14.12.1990   1152/1990
Kadettikunnan ansiomitali   14.12.1990   1153/1990
Liikenneturvallisuusalan ansiomitali   22.5.1992   445/1992
Työympäristötyön erityisansiomitali   31.1.1997
25.2.2000
  106/1997
221/2000
Poliisin kullattu ansiomitali   15.12.2000   1129/2000
Moottoriliikenteen ansiomitali   16.3.2007   284/2007

Yksityiskohtaiset tiedot näiden kunniamerkkien antamisperusteista, esitysten tekemisestä ym. sisältyvät em. asetuksiin.

Asetusten haku: Valtion säädöstietopankki, www.finlex.fi

Puoliviralliset kunnia- ja ansiomerkit

Suomen ortodoksinen kirkkokunta perusti 1935 Pyhän Karitsan ritarikunnan (PKR), jonka suurmestarina on Suomen ortodoksinen arkkipiispa ja jota hoitaa kirkollishallitus. Sen viiteen arvoluokkaan ja kahteen mitaliluokkaan jakautuvia kunniamerkkejä annetaan kirkkokunnan palveluksessa tai sen hyväksi ansioituneille henkilöille.

Puolivirallisiin, joita kannetaan virallisten kunniamerkkien ohella, kuuluvat myös Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Pyhän Henrikin risti, Mikael Agricolan risti ja Pro ecclesia -mitali, Suomen Talousseuran ja Keskuskauppakamarin ansiomerkit. Myös Suomen Kaupunkiliiton ja Suomen Kunnallisliiton (nyk. Suomen Kuntaliitto) ansiomerkit sekä Helsingin kaupungin myöntämä Helsinki-mitali on hyväksytty kannettavaksi virallisten kunniamerkkien ohella.

Epäviralliset ansiomerkit

Eri järjestöjen, yhdistysten ja yritysten myöntämät ansiomerkit ovat luonteeltaan epävirallisia tai yksityisiä. Niitä käytetään vain asianomaisen yhteisön omissa tai sen edustaman alan tilaisuuksissa. 

 

Ritarikuntien suurmestarin vahvistama suomalaisten virallisten kunniamerkkien keskinäinen järjestys on seuraava:

Suomen Valkoisen Ruusun suurristi ketjuineen SVR SR ketj.
 
Vapaudenristin suurristi VR SR
Suomen Valkoisen Ruusun suurristi SVR SR
Suomen Leijonan suurristi SL SR
 
Vapaudenristin 1. luokan Mannerheim-risti MR 1
 
Vapaudenristin 1. luokka rintatähtineen VR 1 rtk.
Suomen Valkoisen Ruusun I luokan komentajamerkki SVR K I
Suomen Leijonan I luokan komentajamerkki SL K I
 
Vapaudenristin 2. luokan Mannerheim-risti MR 2
 
Vapaudenristin 1. luokka VR 1
Suomen Valkoisen Ruusun komentajamerkki SVR K
Suomen Leijonan komentajamerkki SL K
Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun suuri ansioristi SU s.ar
Suomen Olympialaisen ansioristin 1. luokka O ar 1
 
Vapaudenmitalin 1. luokka ruusukenauhassa VM 1 rnk.
Vapaudenristin kultainen ansiomitali VR kult.Am
Vapaudenristin sururisti VR surur.
Vapaudenristin surumitali VR surum.
 
Vapaudenristin 2. luokka VR 2
Vapaudenristin 3. luokka VR 3
Vapaudenristin 4. luokka sodanajan ansioista VR 4
Suomen Valkoisen Ruusun I luokan ritarimerkki SVR R I
Suomen Leijonan Pro Finlandia-mitali SL PF
Suomen Valkoisen Ruusun ansiomerkki
(muutettu 1993 SVR:n ansioristiksi, ks. jäljempänä)
SVR Am
Suomen Leijonan I luokan ritarimerkki SL R I
Vapaudenristin 4. luokka rauhanajan ansioista VR 4 ra
Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkki SVR R
Suomen Leijonan ritarimerkki SL R
Suomen Valkoisen Ruusun ansioristi SVR Ar
Suomen Leijonan ansioristi SL Ar
Suomen Punaisen Ristin ansioristi SPR ar
Hengenpelastusmitali HPM
Suomen Olympialaisen ansioristin 2. luokka O ar 2
Vapaudenmitalin 1. luokka VM 1
Vapaudenristin 1. luokan ansiomitali VR Am 1
Vapaudenmitali 2. luokka VM 2
Vapaudenristin 2. luokan ansiomitali VR Am 2
Vapaussodan muistomitali ruusuineen Vs. mm rk.
Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein ja solkineen SVR M I kr sk.
Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali solkineen SVR M I sk.
Suomen Valkoisen Ruusun mitali solkineen SVR M sk.
Vapaussodan muistomitali Vs. mm
Vuosien 1939 - 1940 sodan (talvisodan) muistomitali Ts. mm
Vuosien 1941 - 1945 sodan (jatkosodan) muistomitali Js. mm
Miinanraivausmitali Mrm
Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein SVR M I kr
Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali SVR M I
Suomen Valkoisen Ruusun mitali SVR M
Sotilasansiomitali Sot.am
Suomen Punaisen Ristin kultainen ansiomitali SPR kult.am
Suomen Punaisen Ristin hopeinen ansiomitali SPR hop.am
Mitali inhimillisestä auliudesta (Pro Benignitate Humana) PBH
Suomen Punaisen Ristin pronssinen ansiomitali SPR pr.am
Suomen Olympialainen ansiomitali O am
Sotainvalidien ansioristi Sotainv. ar
Poliisin ansioristi P ar
Rajavartiolaitoksen ansioristi RVL ar
Palotorjunnan ansiomerkki paloristi, PR
Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun kultainen ansioristi SU kult. ar
Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansioristi SU ar
Väestönsuojelun 1. luokan ansiomitali solkineen Vss. am 1 sk.
Väestönsuojelun 2. luokan ansiomitali solkineen Vss. am 2 sk.
Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansiomitali kullatuin ristein SU am krk.
Väestönsuojelun 1. luokan ansiomitali Vss. am 1
Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansiomitali SU am
Rajavartiolaitoksen ansiomitali RVL am
Väestönsuojelun 2. luokan ansiomitali Vss. am 2
Suomen Urheilun pronssinen ansiomitali SU pr. am
Vankeinhoidon ansioristi Vh. ar
Tullilaitoksen ansioristi soljen kera Tulli ar sk.
Suomen Reserviupseeriliiton kultainen ansiomitali solkineen RUL am sk.
Kilta-ansiomitali Kilta am
Tullilaitoksen ansioristi Tulli ar
Reserviläisliitto - Reservin Aliupseerien Liiton ansioristi solkineen RAUL ar sk.
Päällystöliiton ansiomitali soljen kera  PL am sk.
Suomen Reserviupseeriliiton kultainen ansiomitali RUL am
Reserviläisliitto - Reservin Aliupseerien Liiton ansioristi RAUL ar
Päällystöliiton ansiomitali PL am
Insinööriupseeriliiton ansiomitali IUL am
Kadettikunnan ansiomitali KK am
Liikenneturvallisuusalan ansiomitali Lt am
Työympäristötyön erityisansiomitali Tyt am
 
Poliisin kullattu ansiomitali  P am  
Moottoriliikenteen ansiomitali  Ml am  
 

Vapaussodan, talvisodan ja jatkosodan muistoristit ja -mitalit sekä muun isänmaallisen toiminnan ansioristit ja -mitalit aikajärjestyksessä.       

 

 

 Vapaudenristin sururisti (VR surur.)Vapaudenristin sururisti
(VR surur.)
Vapaudenristin kultainen ansiomitali  (VR kult.Am)Vapaudenristin kultainen ansiomitali
(VR kult.Am)